Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PRÉ YIONG

Địa chỉ: Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông Vũ Văn Khuê– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.3678015